4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 10 jäsentä.
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vuosikokouksesta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään viis (5) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikkelin Teatterikerho ry hallitus 2022

Puheenjohtaja Irene Purtonen
Puhelin:  0400 773 533
S-posti:  purtonen.irene@gmail.com
Varapuheenjohtaja Päivikki Ruotsalainen
Sihteeri Taina Ronkainen
Rahastonhoitaja Anja Pöyry
Muut jäsenet

Vanha ja uusi puheenjohtaja


Pertti Ruotsalainen luopui 10 vuotta kestäneestä Mikkelin Teatterikerhon puheenjohtajuudesta. Irene 
Purtonen valittiin kerhon uudeksi puheenjohtajaksi.

Hallitus 2016